kommunicera mera

Det har aldrig producerats så mycket text som idag.

Och inte heller skrivits så många olästa texter.

Ofta beror det helt enkelt på att de är för dåligt skrivna, eller kanske publiceras i sammanhang där de inte får den uppmärksamhet de förtjänar. 

Texten kan vara för platt. För lång. Den kan vara baktung av klumpiga fackuttryck. För stel och trist. Ha en missriktad rubriksättning. Innehålla felsyftningar. Kännas yvig, fluffig, oprofilerad.

Det kan vara världens bästa text som trots allt missar målet.

Jag kan förstås inte lova några underverk. Men jag kan underlätta för dig att producerar texter som närmar sig dina förväntningar och skapar kontakt.

Det handlar mestadels om två saker: stilistik och konsten att nå ut.

Hur vi berättar, beskriver och informerar med hjälp av både riktad kommunikation och personligt tilltal. Det innebär att varje text figursys för att nå en given grupp läsare i en given språksituation.

Då får texten avsedd effekt.

Ett vanligt problem är att du som avsändare känner dig “fångad i ditt språk” och uttrycker dig på samma sätt oavsett budskap och sammanhang. Ordval och grammatik, formuleringar och satsbyggnad behöver harmoniseras och vinklas. Det är det jag vill hjälpa dig med.

Foto Britt Mattsson
Till exempel:

Coacha och tvätta texter. Rewrita. Ge språkbehandling och textkritik, enskilt eller i grupp.

Anordna workshops i kreativt skrivande.

Hjälpa till med – eller leverera från grunden - manus för muntliga framställningar, releaser, debattinlägg, artiklar.

I såväl analoga kanaler som på digitala plattformar. 

Ge dig kunskaper och verktyg i att kommunicera.

 

Bakgrund:

Jag har haft text som yrke i snart fyrtio år. Som redaktör, journalist, manusförfattare, presentatör, moderator, tidskriftsmakare, bloggare och lektor på universitet och högskolor. I allt från vetenskapliga artiklar till kvällspress och radioproduktioner. Jag har skrivit väldigt många artiklar och ansökningar, handlett c-uppsatser, skrivit korta och långa texter för dagspress, facklitteratur, böcker, kataloger, foldrar, webbsidor mm.

 

Genom åren har jag lärt mig vad en levande text kan åstadkomma och att en dysfunktionell text gör mer skada än nytta.

Maila mig om du önskar en detaljerad prislista*:
Exempel:

Seminarium heldag med workshop i textkritik och uppföljning (max 10 pers): 20.000:-

Textcoachning halvdag enskilt: 6.000:-

Textcoachning i grupp (max 5 pers) 10.000:-

Texttvätt: per time 1.200:-, heldag 8.000:-

Rewriting: min 2 tim 2.400:-, heldag 8.000:-

Manus/muntlig framställning (enligt överenskommelse)

Debattinlägg, artiklar, övriga texter (enligt överenskommelse)

 

(samtliga priser ex moms)

* priserna följer arvode enligt SJF:s rekommendationer