Pedagogik

Min undervisning på högskole- och universitetsnivå handlar om tre saker: Filmmusik. Ljudkonst. Audiovisuell produktion. Där är jag allt från gästföreläsare, handledare, examinator och konstnärlig lektor på 3-åriga utbildningsprogram. Jag har ofta varit med i planeringen och drivit fram innehållet i utbildningarna.

En röd tråd är den experimentella vinkeln; filmer, musik och konst som från första stund kanske uppfattats som ”smal” och ”svår”, men i det längre perspektivet fått avgörande och oväntad betydelse.

Ta ett uttryck som mashup. Man tar flera låtar och bilder från vitt skilda källor och mixar ihop dem till ett nytt konstverk. Hade det inte varit för dadaisternas experimentella kabaréer på 1920-talet hade vi inte haft verktygen för mashups idag.

I min pedagogik är jag mån om att studenten ska känna sin egen plats och betydelse i ett historiskt sammanhang.

Klicka här för att besöka Audiovisuell produktion på Högskolan Dalarnas hemsida (öppnas i ny flik