Text

Men först lite musik

Pocketbok, 217 sidor - Ejeby Förlag - 2006

Tillsammans med Göran Greider och Joakim Pirinen. En bok om det mesta som låter: om mobilsignaler och countryfestivaler, Beethoven och Bowie, syntar och stråkkvartetter, Coltrane och Sjostakovitj, ljuddesign och filmmusik.

Köp den på Bokus hemsida...

Köp den på Adlibris hemsida...

Ljudbiblioteket

Häftad, 133 sidor - H:ström Förlag - 2008

Tillsammans med Joakim Pirinen.

Så här skrev DN:s Martin Nyström om min bok:

"Ljudbiblioteket är en kul liten bok som vill få oss att lyssna lite bättre och fatta hur vi ljudmässigt hänger samman. Som varför hela mänskligheten verkar föredra ljudet av vatten, har kroppar som är stämda i tonen H (60 svängningar per sekund) och är kopplade till ett universum som morrar av en skrämmande djup baston. Och att vi aldrig kan vara helt säkra på vad det är vi hör, om de ljud som hjärnan tolkar är riktigt verkliga eller om de är minnen av något vi hört tidigare."

Köp den på SF-bokhandelns hemsida...

Köp den på Adlibris hemsida...

Musikens morgondag

Häftad - Ejeby Förlag - 1995

Har musiken någon framtid? Har framtiden någon musik?

Självklart kan vi aldrig säkert veta hur det blir, men vi kan spekulera och drömma. I Musik & morgondag skriver sjutton musikskribenter, tonsättare, musiker, radiomän och forskare fritt om vilken musik och vilket musikliv vi kanske möter i början av 2000-talet. Här behandlas ämnen som allkonstverk, trender i tiden, etermedier, arvet efter Cage, mikroelektroniska mirakel, rockens morgondag.

Medverkande författare: Ulla-Britt Edberg, Gunnar Eriksson, Johan Fornäs, Kajsa Grytt, Magnus Haglund, Sara Hedin, Johan Jeverud, Bengt Emil Johnson, Jan Ling, Krister Malm, Jan W. Morthenson, Kjell Skyllstad, Ola Stockfelt, Mikael Strömberg, Lasse Svanberg, Nils L. Wallin, Roger Wallis.

”… denna ytterst vitala bok …” (Björn Billing, Nutida musik.) ”… en debattbok som med sina initierade och balanserade nulägesbeskrivningar och visioner blir en ovärderlig lärobok för kulturpåverkare, medvetna såväl som omedvetna.” (Torgil Persson, Fotnoten.)

Beställ boken direkt på förlaget Ejeby här.

Manifest för en bättre ljudmiljö

Svenska Musikaliska Akademien/Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet - 1995/2006

Manifestet omfattar 33 punkter som uppmärksammar ljud- och bullerfrågor och föreslår åtgärder. Mitt bidrag bestod bl a i att beskriva kulturminnesskydd av ljudmiljöer, L-märkning, motsvarande K- och Q-märkning av byggnader och ekologiskt känsliga områden.

Manifestet finns i nyproduktion på Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet, och som pdf för nedladdning här.

Svenska ljudlandskap

Häftad - Bo Ejeby förlag - 1996

Håller vår ljudvärld på att förslummas? Många oroas över att ljudnivån ständigt ökar i hela samhället, att det allmänna luftrummet exploateras och att tystnaderna naggas i kanten. Vad kan vi göra för att skapa goda ljudmiljöer?

I Svenska ljudlandskap har många goda krafter – akustiker och ekologer, läkare och pedagoger, jurister och musikvetare, journalister och psykoanalytiker samlats för att skriva om detta angelägna ämne: om buller och tystnad, om goda och dåliga ljud, om rätten till tystnad och om konsten att lyssna.

De medverkande författarna är: Stig Arlinger, Rolf Edberg, Britt Edwall, Jan Grenner, Per-Anders Hellqvist, Håkan Johnsson, Henrik Karlsson, Tor Kihlman, Iréne Matthis, Ludvig Rasmusson, Christian Simmons, Ola Stockfelt, Torbjörn Stockfelt, Mikael Strömberg, Staffan Westerlund.

Texterna är resultatet av det första tvärvetenskapliga symposiet kring vår framtida ljudmiljö, som arrangerades i april 1994 av Institutet för Framtidsstudier och Kungl. Musikaliska akademien.

Beställ boken direkt på förlaget Ejeby här.