Ett beroendeframkallande ingenting

Kvällsdimman ryker längs Testeboån i Gästrikland. Livlig aktivitet av nattsländelarver och vattengråsuggor över rinnande vatten. Hur många timmar har jag inte stått här vid samma perfekta ström – den är varken för häftig eller för återhållen – och bundit samma slags vitvingade torrfluga, tagit sikte på samma sten och landat samma harr. Jag har sett […]