Dagens Satie (12)

Det finns ingen Sanning i Konsten, lika lite som det finns en Lokomotiv-Sanning, en Hus-Sanning, en Flygplans-Sannig, en Kejsar-Sanning, en Tiggar-Sanning osv.

(Satie i artikel för Vanity Fair)