Dagens Satie (4)

 ”Jag föddes mycket ung till en mycket gammal värld.”

(Anteckning under självporträtt).